Undersökningar

Den utredning man gör när det handlar om kortvuxenhet kan variera lite beroende på läkare. Här är några steg som vanligtvis ingår, så att du som förälder kan vara förberedd.

 1. Det första man gör är en noggrann intervju där man bland annat frågar efter föräldrars längd och när de hade sin pubertet.
   
 2. En mycket viktig del i undersökningen är att titta på tillväxtdiagram och se hur tillväxten har varit hittills. Man studerar om barnet följer sin egen tillväxtkanal eller om den har ändrat riktning drastiskt.
   
 3. Man gör även kroppsliga undersökningar där man bland annat tittar på pubertetsutvecklingen och om barnet har normala proportioner.
   
 4. Man röntgar handens skelett för att avgöra skelettets mognad. Då kan man uppskatta hur mycket tillväxt som finns kvar.
   
 5. De laboratorieundersökningar som kan göras är blodprov och urinprov.

Checklista

När du kommer till sjukvården för att göra en undersökning om kortvuxenhet så kan det vara bra att i förväg tänka igenom vad det är du vill få svar på. Dra dig inte för att skriva upp dina frågor på en lapp. Där kan du även skriva de svar som du får från den undersökande läkaren/ sköterskan. Frågorna kan handla om vad som helst, som vilka undersökningar man ska gå igenom, hur behandling går till och så vidare.

Som förälder är det bra att tänka igenom hur man själv har vuxit och när man hade sin pubertet. Sjukvården kommer även att fråga hur eventuella syskon har vuxit och om det finns andra i släkten som är kortvuxna?

Det kan vara bra att höra av sig till BVC och/ eller skolsköterskan för att få barnets tillväxtkurva och ta med den till undersökningen.

Är det många nya konstiga ord? Här finns en ordlista som kan komma väl till pass.

 

PP-GEN-SWE-0051-DEC-2016